Σχολή Β κατηγορια-Πινακες.

Σχολή Β κατηγορια-Πινακες.

Στο παρακάτω link θα βρέιτε τους πίνακες

 

https://www.gga.gov.gr/images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3/%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%A3%CE%A7_%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%92_%CE%9A%CE%91%CE%A4_%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91.pdf