Σκοπός – Όραμα

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, δηλαδή όλων των Ελλήνων προπονητών Πετοσφαίρισης
  2. Προώθηση του αθλήματος της Πετοσφαίρισης σε Πανελλήνια κλίμακα και συνεργασία των μελών του με κρατικούς και άλλους αθλητικούς φορείς
  3. Αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία των προπονητών σχετικά με τα επαγγελματικά συμφέροντα και τα δικαιώματά τους
  4. Ανάπτυξη και σύσφιξη φιλικών σχέσεων με άλλες αθλητικές Ομοσπονδίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και με τις ελληνικές αθλητικές αρχές και φορείς γενικότερα
  5. Παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων του αθλήματος της Πετοσφαίρισης και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Πανελλήνια κλίμακα για την τεχνική και παιδαγωγική βελτίωση των προπονητών Πετοσφαίρισης
  6. Λειτουργία σχολών προπονητών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εκπαίδευση σύμφωνα με τον Νέλσον Μαντέλα είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ως εκ τούτου, φιλοσοφία μας είναι να υποστηρίξουμε και να προετοιμάσουμε τον προπονητή Πετοσφαίρισης έτσι ώστε να είναι σε θέση να αυτενεργεί και να διαχειρίζεται με κριτικό και δημιουργικό τρόπο τον τεράστιο όγκο της πληροφορίας, προσπαθώντας η νέα προπονητική πραγματικότητα που θα εφαρμόσει να αντικατοπτρίζει τις δικές του ιδιαιτερότητες, αξίες και ανάγκες. Να μπορεί να αδράξει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, μετασχηματίζοντας την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που τον περιβάλλει.