ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018-2019

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του σωματείου ‘’ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ’’ (Σ.Ε.Π.ΠΕ.), δυνάμει του άρθρου 11 επ. του Καταστατικού του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21/6/2019 και ώρα : 20:00 μ.μ. στην αίθουσα τύπου του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιμνοπούλας στην πόλη των Ιωαννίνων με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των Εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.

2) Λογοδοσία Δ.Σ. επί πεπραγμένων περιόδου από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (διοικητικός απολογισμός).

3) Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού χρήσεως περιόδου 1/1/2018 έως 31/12/2018.

4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για οικονομική διαχείριση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

5) Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6) Ανάγνωση και έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων/Εξόδων οικονομικής περιόδου από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

7) Λοιπά Θέματα

 

Υπενθυμίζεται στα μέλη του Συνδέσμου ότι σε περίπτωση ΜΗ επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία διεξαγωγής της, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης το Σάββατο 22/6/2019 και ώρα 16:00 οπότε και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Κ.ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ                                                                                         Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ