Ο ΑΣ Παπάγου αναζητεί προπονητή/-τρια βόλει

Ο ΑΣ Παπάγου αναζητεί προπονητή/-τρια βόλει

Ο ΑΣ Παπάγου αναζητεί προπονητή/-τρια βόλει

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον Α.Σ. Παπάγου
Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου αναζητεί για την αγωνιστική περίοδο
2022-2023
προπονητικό προσωπικό για τις αναπτυξιακές ομάδες (αγωνιστικές και μη)
του τμήματος
βόλεϊ. Eιδικά για τις καθημερινές (Δευτέρα ως και Παρασκευή), εφόσον
χρειάζεται, τα
υποψήφια άτομα θα πρέπει να μπορούν να ξεκινήσουν την εργασία τους από
14:15 το
νωρίτερο, ανάλογα με την ομάδα.
Τυπικά προσόντα :
 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 γνώση ξένης γλώσσας
 εξοικείωση με τεχνολογία κι ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συναδελφικότητα, διάθεση εξέλιξης
Συνίσταται το άτομο να έχει δικό του μέσο μετακίνησης
Παρέχονται :
 ασφάλιση και σχετική σύμβαση
 προοπτικές προπονητικής ανέλιξης
 απαραίτητα προπονητικά μέσα (πλήρης προπονητικός εξοπλισμός, χώρος
βίντεο,
αίθουσα για βάρη κλπ)
 προπονήσεις σε στεγασμένες κι ανοιχτές εγκαταστάσεις (ανάλογα με την
ομάδα)
Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
στο
info@acpapagou.gr