Ο Απολλώνιος ζητά προπονητές

Ο Απολλώνιος ζητά προπονητές

Ο Απολλώνιος ζητά προπονητές-τριες βόλλεϋ κάτοχοι άδειας Α’  κατηγορίας για τα αγωνιστικά του τμήματα.

Αποστολή Βιογραφικού στο mastpan@yahoo.gr . Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί θετικά η αποστολή και συστατικών επιστολών ομάδων.

ΤΗΛ: 6937115040    Τάκης Μάστορας