ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΈΓΓΡΑΦΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΈΓΓΡΑΦΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ

Αίτηση: https://seppe.com.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΑΙΤΗΣΗ.doc

Οδηγίες: https://seppe.com.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΟΔΗΓΙΕΣ-2.docx

Ιατρική Βεβαίωση: https://seppe.com.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ.doc

Υπεύθυνη δήλωση: https://seppe.com.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc