Μέχρι 19 Οκτώβρη οι δηλώσεις συμμετοχης

Μέχρι 19 Οκτώβρη οι δηλώσεις συμμετοχης

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Σημερα Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε:. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για αυτούς που επιθυμούν να φοιτήσουν στην σχολή θα πραγματοποιείται από Αύριο Τρίτη 22 Σεπτέμβρη έως την Δευτέρα 19 Οκτώβρη. Τα βασικά δικαιολογητικά ειναι: : 1)Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο.δηλαδη πριν την 19/10/2019 και 2)Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, μετά από την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ κατηγορίας,οκτάμηνη (8)συμφωνία με σύλλογο η συλλογους.Να έχουν υπογραψει Ιδιωτικο συμφωνητικό το οποίο να εχει κατατεθεί στην ΔΟΥ η’ ενιαίο εντύπο Ε3.( Ε3 Αναγγελία προσληψης).Ένα από τα παραπάνω έντυπα να κατατεθει στην ΓΓΑ. Πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για την λειτουργία της σχολής και για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.που πρέπει να γίνει στην ΓΓΑ Ανδρέα Παπανδρέου 37,ΤΚ 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΗ.