ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 ,Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ).

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
 2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
 3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται

από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη

παραπομπής σε ποινική δίκη» .

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
 2. Βεβαίωση αθλητικού φορέα για αθλητική εμπειρία.
 3. Αντίγραφο Ιδιωτικού συμφωνητικού κατατεθειμένο σε ΔΟΥ.
 4. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος Γ΄ Κατηγορίας ή αναφορά του ΚΩΔΙΚΟΥ ένταξης στο

Μητρώο Προπονητών.

 Για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται επιπλέον:

– Αντίγραφο Πτυχίου

-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’

μαθημάτων).

 *Για του απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Απολυτηρίου Λυκείου.

 Για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ απαιτείται:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
 2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Πετοσφαίριση.
 5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’

μαθημάτων).

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη

παραπομπής σε ποινική δίκη» .

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

 Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την

ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο στην Γ.Γ.Α.