ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Το ΔΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 31 του ν. 2725/1999, στην παράγραφο 5 του οποίου ορίζεται πλέον ότι:

«Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί».

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή άμεσα και αφορά στην υποχρέωση που έχουν να απασχολούν προπονητή οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών, καθώς και τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.

Από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 Προπονητή θα έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.