ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ